Bomull och Ekologi

 

ethicalforum.org

 

INLEDNING

I en värld av ökad insyn och medvetenhet, blir konsekvenserna av vårt handlande och vår konsumtion mer uppenbara. Den ekologiska sektorn har haft en tillväxt i många länder på 20-30 % årligen. Människor väljer ekologiskt mer och mer i industriländerna. Ett ekologiskt område som dock inte nått konsumentleden är textilindustrin. Bomull står i en särställning inom detta område.

Världsmarknaden för ekologiska produkter är omkring 11 miljarder USD. Mer optimistiska rapporter tror att det stiger till omkring 100 miljoner USD tom 2006. Den svagaste utvecklingen sker inom ekologiska textilier, som bara omfattar promille av marknaden.

Bomull är en av världens mest besprutade grödor. Omkring 25 % av världens försäljning av insektsmedel går till konventionell bomullsodling. Det är inte ovanligt att bomullen sprutas 40-50 gånger under odlingssäsongen med bekämpningsmedel. Liknande avlövningsmedel som användes under bland annat Vietnamkriget används inom en stor del av bomullsindustrin. Det påverkar omgivande områden oerhört mycket, tillsammans med många andra områden av produktionen.

Det är inte rimligt att vi inte tar ett större ansvar, mot bakgrund av idag tillgängliga fakta. Ekologisk produktion är i hög grad en etikfråga idag. Konsumenten har stor kraft att påverka. Det borde vara en självklarhet att vår solidaritet växer till att omfatta producentleden av till exempel bomull, och att stora företag tar ett mycket djupare ansvar för sin produktion. Mänsklig lidande är ett alltför högt pris att betala för bomullsplagg där vi har dålig insyn i produktionen. Återförsäljare liksom konsumenter har ett stort socialt ansvar att ta på detta område.

FAKTA

VIDARE OBEHAGLIGA FAKTA

FINNS DET ALTERNATIV?

Det finns idag en någorlunda omfattande odling av ekologisk bomull i världen.

Ekologisk odling var fram till för omkring 50 år sedan det naturliga.

På den svenska marknaden är det förhållandevis lätt att hitta ekologiska alternativ.

Det finns idag märkningssystem för ekologisk bomull, samt olika nationella, samt internationella kontrollorgan.

I hög grad saknas fortfarande etiska kriterier för produktionen.

Projekt i olika länder strävar efter att upplysa konsumenter samt producenter och återförsäljare.

Flera producenter av ekologisk bomull, som White Cotton, tillåter inte barnarbete eller genmanipulerad gröda.

Svenska KRAV (Kontrollföreningen för Ekologisk odling) och andra kontrollorgan samverkar med andra kontrollorgan för att certifiera och säkerställa att det som konsumenten verkligen köper är ekologiskt odlat.

Dessvärre har möjligheterna att miljömärka textilier inte påverkat produktionen av bomull i sin helhet. Vi tror att konsumentledet behöver vakna avsevärt mycket mer också.

EKOLOGISK BOMULL GENERELLT

Belastningen på människor, djur och miljö är avsevärt mycket mindre. Det gör det till en etisk fråga för oss konsumenter.

I flera fall ställer företag även krav på produktionen, men en mer enhetlig etisk standard har inte utarbetats vad vi vet.

Eftersom odlingen sker utan bekämpningsmedel och stressande gödningsmedel blir slutprodukten oftast av högre kvalitet, med längre fibrer och ökad livslängd.

Många alternativ till bekämpningsmedel används inom ekologisk bomullsodling.

Omkring 20 miljoner ton produceras inom den konventionella odlingen. Mellan 3000 och 8000 ton framställs inom den ekologiska odlingen.

Följande krav kan ställas vad gäller ekologisk bomull

De efterföljande leden förbättras, med mindre bullriga fabriker, bättre arbetsförhållanden och så vidare. Andra åtgärder som kan vidtas är:

Ekologisk bomull brukar bli dyrare, men priset i formen av humanindex, miljöindex och annat överstiger vida de kortsiktiga vinsterna. En ekologisk produktion följs oftast av andra etiska värderingar, vilket leder till en värdigare existens i många fattiga länder för arbetare.

I flera projekt, som i Uganda, leder den ekologiska bomullsproduktionen också till att andra grödor odlas ekologiskt, i växtföljden som följer.

INTRESSANTA PROJEKT

Den amerikanska biologen Sally Fox har lyckats korsa långfibrig modern bomull med forntida bomullssorter som växer naturligt färgade. Flera färger finns idag, bland annat grönt, brunt och blått lär vara på väg, liksom andra färger som de röda.

VAD KAN VI GÖRA?

Ett första steg är att bli medveten om fakta och söka information. Ett nästa steg är att börja tänka om och inkludera sin egen konsumtion. Det finns idag ett flertal återförsäljare av ekologiska textilier i Sverige. Vi kan också börja fråga efter ekologiska produkter närhelst vi handlar. Det kan gälla andra produkter än bomull naturligtvis.

Be kommuner och landsting att se över sina inköp. Vi kan påverka våra arbetsplatser. EU är ett annat organ som kunde lagstifta vidare omkring detta. Vår regering kunde också eftersträva en större konsekvens inom området, liksom större företag. För organisationer som arbetar med hälsa eller humana projekt borde det vara en självklarhet. Försök påverka där det är möjligt, men framför allt, börja med dig själv. Det brukar vara lättast att påverka på så vis. Titta på de kläder du har på dig; vad vet du om dem? Titta på sängkläder, lakan och annat hemma; hur mycket vet du om dem? Ställ dig den frågan nästa gång du väljer kläder: Någon påverkas av ditt val utöver dig själv. Billiga kläder kan få ett mycket högt pris.

Titta på företags hemsidor på internet innan du väljer produkter, om de har en miljöpolicy och etisk inriktning, om inte, skriv och påminn dem.

Ytterst sätt är det en fråga om praktisk nästakärlek. Priset av mänskligt lidande är alltför högt, om vi verkligen stannar upp och tittar på vad som händer inom konventionell bomullsodling. Varje gång vi frågar efter ekologiskt framställda produkter eller ställer krav på en mer etisk produktion och så köper dessa varor hjälper vi varandra, oss själva och världssamhället. Vi ger indikationer till samhället och produktionsapparaten, vi visar att vi inte accepterar utsugning av människor och jordar. Lättast brukar det vara om vi tänker på om vi själva eller våra barn skulle utsättas för det många möter inom den konventionella odlingen, av miljögifter bland mycket annat.

I den växande världsekonomin kan vi inte längre agera som om det inte spelar någon roll vad vi konsumerar. Våra val som enskilda konsumenter påverkar många andra. Solidaritet och sympatikultur följer i fotspåren av en ökad medvetenhet. Vi utgör alla delar av ett levande nätverk! Lycka till!

KÄLLOR

Böcker:

Rättvis Handel - rörelse i rätt riktning - Hans Rignell

Världens konsument, en handbok i medveten konsumtion - Bjurling, Furugård

Länkar till mer information:

   http://www.miljoklon.se/bomull.htm
   http://www.miljomagasinet.se/dokument/nytt/bomull.html
   http://www.skelleftea.se/kommun/organisation/forvaltningar/byggochmiljokontoret/Miljoinfo/upp_bok/klader.htm
   http://www.mosebackemedia.com/media/eko.pdf
   http://home.bip.net/robertvarberg/page53.html

Den ekologiska marknaden i världen:

   http://www.grolink.se/studies/slu98.htm

©Stefan Perneborg feb. 2003, sammanställt för Vivotopia™.org

 

ethicalforum.org

 

Tillbaka