Världens fattigdom - Några skrämmande enkla fakta

 

ethicalforum.org

 

På många platser idag förvärras orättvisorna i världen, samtidigt som en ekonomisk tillväxt i andra regioner är större än någonsin tidigare. Det ekonomiska välståndet växer, medan klyftorna ökar parallellt. Att tillgodose jordens 6 miljarder människors nödvändiga behov borde vara en prioritet för hela världen och alla regeringar. Solidaritet kan inte endast omfatta den egna gruppen, den egna nationen eller geografiska eller kulturella regionen. Många ljusa småskaliga initiativ har tagits, men den övergripande problematiken finns kvar, vare sig det gäller fattigdom eller miljöförstöring.

 

VI SKA TITTA PÅ NÅGRA ENKLA FAKTA:

1998 överlevde mer än 1,3 miljarder av världens befolkning på under en US-dollar per dag. (Världsbanken drar fattigdomsstrecket vid generösa 1 dollar per dag).

1,1 miljarder människor beräknas vara undernärda och underviktiga, vilket kan kopplas till ovanstående siffror. Dessa siffror är en minskning sedan 1980.

Livsmedelsproduktionen har tredubblats i världen under ett halvt sekel.

I USA tjänade de översta 10 procenten av befolkningen sex gånger den inkomst som de 20 % de lägst betalda har (1998).

I Indien tjänade 86,2 % under 2 dollar per dag under 1993-1999. I Brasilien var samma siffra 17,4 %, i Sydafrika 35,8 %, i Ryssland 25,1 %, i Kina 53,7 %.

I Indien var andelen analfabeter 57 % bland kvinnor 1998 och 33 % bland män; i Brasilien var motsvarande siffror 16 % respektive 16 %.

Ungefär 40 % av Indiens barn går inte i skolan (1998).

Luftföroreningsmängden i Bombay var 1995 240 mikrogram (per kubikmeter luft), i Sao Paulo, Brasilien var mängden 86 mikrogram, i Shanghai, Kina 246 mikrogram, i Jakarta, Indonesien 271 att jämföra med Frankfurt, Tyskland 36 eller Tokyos 49.

Kina var det första landet i Ostasien som lyckades minska antalet människor som led av svält, från 30 % 1980 till 11 procent 1997. Produktionsökningar i Kina genomfördes på mindre än ett decennium.

I Latinamerika minskade antalet undernärda barn från 14 % 1980 till 6 procent år 2000.

Största andelen svältande människor i världen finns i Främre Indien och i Afrika, söder om Sahara idag. I Indien är 53 % av alla barn undernärda, i Bangladesh 56 % och i Pakistan 38 %. Barnen drabbas alltid hårdast av näringsbrist. Indiens befolkning har tredubblats under det sista halva seklet.

72 % av världens fattiga bor på landsbygden. De flesta är dömda till svåra och korta liv.

Oerhörda lidanden och olyckliga förhållanden är vardag för många människor på jorden. Grundläggande behöver mycket större krafter koncentreras på svält och fattigdom. Den rika delen av världen har ett ansvar för att i mycket högre grad stödja och ta ansvar för världens tillstånd.

Vi på Vivotopia™ tror att en grundläggande problematik idag är den mänskliga girigheten. Det finns resurser tillgängliga och att utveckla. Vi behöver i mycket högre grad vakna upp och inse att vi alla kan bidra genom ökad medvetenhet och faktiska insatser. Om vi ser på jorden befolkning som ett gemensamt mänsklighetsorgan i jordkroppen är det inte ett särskilt friskt organ. Vi tror i allra högsta grad på framtiden, men vi tror också vi behöver göra oss mer delaktiga i framtiden. SP.

 

Källor:

Tillståndet i världen 2000 och 2001 (State of the World)

 

ethicalforum.org

 

Tillbaka